با کلیک روی هر یک از تصاویر زیر به صدها ساعت برنامه های رادیویی و تلویزیونی سیاوش اوستا که از سال 1985 تا به امروز اجرا شده است دسترسی دارید

Archives de Plus de 5000 heures émission Radio Télévise de Mr David ABBASI, Siyavash AWESTA en Persane et en Français

 

آرشیو یک  

Thumbnail

آرشیو دو

Thumbnail

آرشیو سه

Thumbnail

Archives 4  En Français

Thumbnail

آرشیو پنج

Thumbnail

آرشیو شش

Thumbnail

آرشیو هفت

Thumbnail

آرشیو نهم

Thumbnail

آرشیو نه

Thumbnail

آرشیو ده

Thumbnail

آرشیو یازده ً

Thumbnail

آرشیو دوازده 

Thumbnail

آرشیو سیزده

آرشیو چهارده

 

 

 

Adresse: Siyavash Awesta - David Abbasi 66 av CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France - Tel: 33 9 50 32 7000 - awesta@awesta.net سیاوش اوستا 

Français

Biographie Livres
Radio S.P MehrTv.Fr
Articles Dîners débats
Interviews Album Photos 3
Journaux  Distinctions
Conferences Photos
Adresse TEL, Fax facebook

پارسی

لیست کتابها عروسی آریایی
رادیو آوا ایران تلویزیون مهر
بیوگرافی شهرفرنگ پاریس
مصاحبه ها کارهای هنری
سالنامه هفت هزار روزنامه نشریات
فیسبوک عکسها
جوایز و نشانها سخنرانیها
 

les conférences

Archives de Plus de 5000 heures émission Radio Télévise

آرشیو بیش از پنج هزار ویدیو

سخنرانی ها

Al Arabiya   العربية

آیا کامران دانشجو مسیحی شده است؟ خامنه ای و انتخابات بمب اتم ملاها کدام است؟ گزارشی از زندگی سیاوش اوستا العربیه برافروختن آتش در طاق نصرت پاریس و سرباز گمنام
 

Cher(es) ami(es), toutes les activités culturelles, télévisées, radiophoniques de Monsieur David ABBASI sont bénévoles pour cela nous avons besoin de votre aide, envoyez nous vos petits ou grands DON par paypal ou chèques à l'adresse ci-dessus:  AWESTA - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE

به همیاری مالی شما نیازمندیم برای کمک بما با کارت بانکی یا پی پال در پایین کلیک بفرمایید شما میتوانید چک نیز برایمان بفرستید و با دریافت رسید میتوانید از مالیات سالانه خود کم کنید