گفتگوهای سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان پیرامون تاریخ معاصر ایران

گفتگو با تیمسار فریدون جم داماد رضا شاه

http://www.youtube.com/watch?v=p03oyJTO_6o

 

 

با مهندس بازرگان

http://www.youtube.com/watch?v=af2ByZ91H2w

 

با دکتر ابراهیم یزدی

http://www.youtube.com/watch?v=-ASPVzOUIrg

 

تبرزدی و عزت ابراهیم نژاد با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=QnKQLrjYsWI

 

با داریوش فروهر

http://www.youtube.com/watch?v=L4VVp5y_2eM

 

با محمد علی فردین

http://www.youtube.com/watch?v=jxqY_XLvFa4

 

http://www.youtube.com/watch?v=mmKNQOkOdXc

 

با فرهاد مهراد

http://www.youtube.com/watch?v=xeLa78jVh8I

 

با علی پهلوی نوه رضا شاه

http://www.youtube.com/watch?v=QuMBVg2MaJ8

 

با دکتر بهمن مقصودلو

http://www.youtube.com/watch?v=iN2UpOuZPaE

 

با دکتر رزم آرا آخرین وزیر بهداری شاه و برادر سپهبد رزم آرا نخست وزیر مقتول

http://www.youtube.com/watch?v=btSo0uwUoF8

 

با سناتور جفرودی

 

http://www.youtube.com/watch?v=uDpht8bHMKg

 

با علی فخرالدین

http://www.youtube.com/watch?v=1-hlSumKlAU

 

با آیت الله مهدی حایری

Thumbnail

http://www.youtube.com/watch?v=3RG7jr0wv4M

 

با مسعود سپند

http://www.youtube.com/watch?v=NZoXnPeqxCQ

 

با ابراهیم نبوی

http://www.youtube.com/watch?v=vXBC2dBelHg

 

با نجاح محمد علی سردبیر پارسی العربیه

Thumbnail

http://www.youtube.com/watch?v=fF2br5FliK8

 

با دختر پرنسس ثریا

http://www.youtube.com/watch?v=yGVQ-om7sVk

 

با مهدی ذکایی سردبیر جوانان لس آنجلس

 

http://www.youtube.com/watch?v=LRDpfmBEsOY

 

با سیروس شرفشاهی سردبیر صبح امروز لس آنجلس

http://www.youtube.com/watch?v=g4UMWDpIy9c

 

با دکتر مهدی خزعلی

http://www.youtube.com/watch?v=Lpj395t8ytw

 

با آیت الله بروجردی این ها نخستین مصاحبه های ایشان بود

http://www.youtube.com/watch?v=WXcGo_SZQj8

 

با سحرناز رضا زاده نماینده پارلمان جوانان انگلیس

http://www.youtube.com/watch?v=cgocVNMUlO8

 

با شهید اکبر محمدی

http://www.youtube.com/watch?v=wUFupyVoNn0

 

با خانم دکتر هما برازنده کار

http://www.youtube.com/watch?v=yiksniL7WxA

 

با بهروز وثوقی

http://www.youtube.com/watch?v=x0uPceEvAUg

 

با سیوان بارزانی سفیر عراق در اروپا

http://www.youtube.com/watch?v=6OBy9RuQoGg

 

دکتر احسان نراقی

http://www.youtube.com/watch?v=FYWYkHFT24k

 

حمید ذاکری مامور وزارت اطلاعات

http://www.youtube.com/watch?v=sQHQUeNSuic

 

با محسن مخملباف

http://www.youtube.com/watch?v=fxaigz5Vc5Y

 

با وکیل عباس پالیزدار پیمان عطار

http://www.youtube.com/watch?v=8UWv7mNQ4Io

 

با فریدون هویدا کسیکه پیش نویس حقوق بشر سازمان ملل را نوشت

http://www.youtube.com/watch?v=ckjXtzmpqVc

 

با دکتر میرشاهی کاشف مداوای سرطان چشم

http://www.youtube.com/watch?v=QSIHM1_vyUg&list=PLA575131C91D344AA

 

با مسعود امینی

http://www.youtube.com/watch?v=kEw4UPY1qjs

 

با داریوش که ار اینجا ترک اعتیادش و اقامت پاریس او آغاز شد

http://www.youtube.com/watch?v=kS82Jg6lZTw

 

با دادستان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=yXe2bi6gA4c

 

با ابراهیم حامدی

http://www.youtube.com/watch?v=bk1d1TU07YI

 

جمشید تفرشی از خانه رجوی به دفتر سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=pZHuZ0tkfto

 

با استاد اکبر گلپا

http://www.youtube.com/watch?v=rYpexLRMOBg

 

با آری بن مناشه مشاور تمنیتی نخست وزیر اسراییل ایرانی تبار و واسطه فروش اسلحه به ایران در جنگ ایران و عراق

http://www.youtube.com/watch?v=25BYVwAVRTQ

 

با رحیم شریفی مشاور بختیار و سردبیر گاهنامه سهند

http://www.youtube.com/watch?v=esvW0DngKPk

 

با زوزه بووه نماینده پارلمان اروپا سیاوش اوستا به او پیشنهاد نامزد شدن کرد و سه سال بعد وارد میدان شد

http://www.youtube.com/watch?v=av4xdkdB3e0

 

پیر ماریون رییس سازمان ضد جاسوسی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=1MjBMzTsnxI

 

با حسن ستار خواننده

http://www.youtube.com/watch?v=pBt-NuyveEY

 

با امیر شجره مدیر پارس تی وی

http://www.youtube.com/watch?v=mMbGfA4iNzE

 

با روبرت منار دبیرکل گزارشگران بدوم مرز

http://www.youtube.com/watch?v=q0Y8JlzJQlo

 

با سیروس افهمی پهلوان نایب

http://www.youtube.com/watch?v=KsTdSPn6qiI

 

با جمشید حسنی دانیل دانا و یا بزرگ امید از گرفتن دو کشتی خنجر و تبرزین تا بازگشت به ایران و گریز به استرالیا و اسراییل

http://www.youtube.com/watch?v=fFLByRGaIDs

 

ژان لویی دوبره رییس پارلمان و شورای نگهبان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=XqGkhRRC8o0

 

هوشنگ توزیع

http://www.youtube.com/watch?v=cn6QkOEttQE

 

با شهره آغداشلو

http://www.youtube.com/watch?v=wLQcKGrLe9E

 

با پروفسور سیف الدین نبوی پزسک بروجردی و خمینی و طالقانی

http://www.youtube.com/watch?v=xesBLxdTRr8

 

با آندره گراچف مشاور اول گورباچف

http://www.youtube.com/watch?v=iV5HJwBq9aA

 

با ماشا منش

http://www.youtube.com/watch?v=VR0obe6PW3Y

 

با ژیرار ماسون میترا شناس و بانکدار فرانسوی

http://www.youtube.com/watch?v=ztT15hFjErk

 

با داریوش ارجمند

http://www.youtube.com/watch?v=feTlxuOJdN0

 

با دکتر سیف زاده وکیل دادگستری در ایران

http://www.youtube.com/watch?v=1F05wLax8BQ

 

با آلن سورال مخالف سیستم غرب

http://www.youtube.com/watch?v=8WAmIHwMMF0

 

با احمد بن نور وزیر حبیب بورقیبه و رییس سازمان تمنیت تونس این مصاحبه پیش از خود سوزی بوعزیز انجام شد که روشنفکران تونسی کبریت انقلا خواندند

http://www.youtube.com/watch?v=JVh4GIqDDfw

 

با قاضی فرانسوی اریک آلفن که زاک شیراک را به دادگاه کشاند

http://www.youtube.com/watch?v=_qsQMwRialY

 

با محمد ناصر الطرش رییس حزب مسلمانان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=rrRAllxixm4

 

با پیر هانری رییس سازمان پناهندگان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=UsnOQFLWkbI

 

با سناتور وزیر هانری کایاوه

http://www.youtube.com/watch?v=yQbqaPjHGyI

 

با ژاک ورجس جنجالیترین وکیل جهان

http://www.youtube.com/watch?v=bnMUisi59-o

 

با روژیس دوبره یار چه گورا و کاسترو

http://www.youtube.com/watch?v=2dg0f1xmpW4

 

با پادشاه موناکو

http://www.youtube.com/watch?v=sFyAyI95ANU

 

با ژنرال هانری پاریس مشاور وزرای فرانسه و ریی دموکراسی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=XYZkTi4jhKE

 

با روبرت بایر مدیر سازمان سیا و پیام اوباما به سید علی خامنه ای

http://www.youtube.com/watch?v=DV6qXU-80No

 

با الی بارناوی سفیر اسراییل در فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=wW09YEpNqIg

 

با دانیل ژلن هنرپیشه شاعر و گل ساز فرانسوی

http://www.youtube.com/watch?v=sl_gSZkf17E

 

با پاتریک روژله مامور امنیتی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=PScTrgirIRA

 

کریستیان اتیه وکیل فرانسوی

http://www.youtube.com/watch?v=V8KIzgCrK7g

 

با رمضان بشر دوست وزیر و نامزد ریاست جمهوری آریانا افغانستان

http://www.youtube.com/watch?v=LOhN6uJgM18

 

با مصطفی همدانی وکیل پالیزدار

http://www.youtube.com/watch?v=7I2u7WBGsiQ

 

با دکتر عباس پالیزدار

http://www.youtube.com/watch?v=3-7UGTyD0Gs


 

گفتگوهای دیگران با سیاوش اوستا

 

گفتگوی لیلا فروهر با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=nsI2kOVJAiU

 

پرویز صیاد با اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=8SO9xg5NShk

 

پرویز قاضی سعید

http://www.youtube.com/watch?v=lVH1HK9nlwY

 

نجوا قاسم العربیه

http://www.youtube.com/watch?v=47ugfsr3HE8

 

العربیه خانم منتهی با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=4BupI8kT89k

 

خانم هما احسان

http://www.youtube.com/watch?v=hMC9lj31qnI

 

لونا شاد

http://www.youtube.com/watch?v=EjiQ0pXoCso

 

هاله نظری شجره

http://www.youtube.com/watch?v=VnVQqctasao

 

رضا صفدری از تهران

http://www.youtube.com/watch?v=Qz7p2eYz5kM

 

رضا فاضلی

http://www.youtube.com/watch?v=Q51ueRAXwl4

 

مسعود اسداللهی

http://www.youtube.com/watch?v=k-WCDF66MDs

 

رضا صفدری و لاریجانی با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=rmuNvT8HWk8

 

با خبرنگاران در آمریکا پیرامون استعمار نوین و تروریسم

http://www.youtube.com/watch?v=-EyggPtYoPc

 

خانم آذر شیوا با استاد اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=HTY6rGxOmYg

 

میبدی با اوستا درباره ساخت دکتر عباسی قلابی

http://www.youtube.com/watch?v=Y_RpGr8g-Bo

 

سیروس شرفشاهی و دعوت سفر به اسراییل از رهبران ایران که چند روز بعد اسراییل تایید کرد

http://www.youtube.com/watch?v=3lBnDZ97gWY

 

سیروس شرفشاهی و مناشه امیر مدیر رادیو اسراییل با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=L3OQ5SyOnAg

 

گزارش یکساعته العربیه از سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=Xk3El0N-LSs

 

علی توحیدی طبری رایزن فرهنگی سفترت ایران در فرانسه که در پاریس پناهنده شد

http://www.youtube.com/watch?v=F8fRx7YhsAE

 

فرزین و حضور بالا و پر کار در بازیهای جهانی سال 1998 فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=kR1CKQGKOLc

 

باربد طاهری با سیاوش اوستا درباره تاریخ انقلاب

http://www.youtube.com/watch?v=UKwdpSuZ0d8&list=PL3E8E380C9B8F2D89

 

میبدی با اوستا درباره علی شریعتی

http://www.youtube.com/watch?v=ix_4LZR6Nkc

 

احمد آزاد با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=CFQu8V_d3Ow

 

مسعود امینی با سیاوش اوستا و نامه رفسنجانی

http://www.youtube.com/watch?v=WjK8RXxgNKM

 

سهراب اخوان با اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=jSAW9kG60G4


 

چند سخنرانی در جایگاههای ویژه

 

در شهرداری ورسای در باره تمدت ایران و فرهنگ غرب و مسیحیت

http://www.youtube.com/watch?v=gn5w9MaeKJM

 

سخنرانی در سنای فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=bvDA0ZREgcE

فیلم دوم

http://www.youtube.com/watch?v=DV6qXU-80No

 

جنگ جهانی سوم با حضور رولان دوما وزیر خارجه فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=0LFI4hlRFk0

 

برافروختن آتش در گور سرباز گمنام پاریس توسط سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=uX4Bl2PcVs0

 

با ژاکلین نگرو وکیل حقوق بشر فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=XBbvuYSo-j0

 

سخنرانی مشاور رییس جمهور فرانسه و چند شخصیت دیگر بریاست سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=8BoaLA8dc0s


 

جوایز و نشانهایی که سیاوش اوستا گرفته است

 

جایزه بزرگ انساندوستی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=ilD2USK2adY

برنامه پرویز صیاد درباره همین جایزه

http://www.youtube.com/watch?v=RcJHHlP35Zk

 

جایزه شایستگی و سپاس فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=Li2H7Az9-A0

 

هنر دانش و ادب فرانسه جایزه نخست

http://www.youtube.com/watch?v=H5mFnSAqR6M

 

هنر دانش و ادب فرانسه جایزه طلایی دوم

http://www.youtube.com/watch?v=8V4bGAhOD58

 

Adresse: Siyavash Awesta - David Abbasi 66 av CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France - Tel: 33 9 50 32 7000 - awesta@awesta.net پایگاه رایانه ای سیاوش اوستا

Web Page David Abbasi - Français

Biographie Livres
Radio S.P MehrTv.Fr
Articles Dîners débats
Interviews Album Photos 3
Journaux  Distinctions
Conferences Photos
Adresse TEL, Fax facebook
Commandez des Livres David ABBASI

Archives de Plus de 5000 heures émission Radio Télévise

les conférences

AhooraMzda
Institut AWESTA  

Colloque au Sénat

Interview Exclusive David Abbasi
David ABBASI L'Islam, Les Perses et les Berbères 

وب سایت سیاوش اوستا - پارسی

سفارش آثار سیاوش اوستا

عروسی آریایی
رادیو آوا ایران تلویزیون مهر
بیوگرافی سرگذشت زندگی شهرفرنگ پاریس
مصاحبه ها کارهای هنری
سالنامه هفت هزار روزنامه نشریات
فیسبوک عکسها
جوایز و نشانها مقالات
آنچه درباره اش گفته اند؟ چگونه نو زرتشتی شویم

سخنرانی ها

لیست و سفارش کتابها

آرشیو بیش از پنج هزار ویدیو

 En ARABE سیاوش اوستا  على الإنترنت بآلعربیه

 David Abbasiسيرة سياوش أوستا  ِ

گزارشی از زندگی سیاوش اوستا العربیه
بمب اتم ملاها کدام است؟ و قاسم سلیمانی و فیلق القدس سپاه قدس
خامنه ای و انتخابات
آیا کامران دانشجو مسیحی شده است؟

برافروختن آتش در سرباز گمنام  پاریس

Cher(es) ami(es), toutes les activités culturelles, télévisées, radiophoniques de Monsieur David ABBASI sont bénévoles pour cela nous avons besoin de votre aide, envoyez nous vos petits ou grands DON par paypal ou chèques à l'adresse ci-dessus:  AWESTA - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE

پرداخت هزینه و یا کمک مالی

به همیاری مالی شما نیازمندیم برای کمک بما با کارت بانکی یا پی پال در پایین کلیک بفرمایید شما میتوانید چک نیز برایمان بفرستید و با دریافت رسید میتوانید از مالیات سالانه خود کم کنید